Det här arbetet – litteraturstudier åk9 – är ett av de roligaste men också ett av de mest krävande delarna av svenskan. Många delar av det vi övat på sedan årskurs 7 vävs samman i arbetet till ETT område, samtidigt som ny kunskap byggs. Jätteroligt, alltså, men också ganska krävande.
Det du ska göra är:
  • Du ska kunna resonera kring en författares liv och leverne, tidsepoken som författaren levde under och de texter författaren skriver. Du ska alltså kunna se sambandet mellan författaren, samtiden och det författaren skrivit.
  • Du ska kunna presentera detta samband muntligt för dina kamrater, med hjälp av en multimodal presentation.
  • Du ska lämna in ett skriftligt arbete, där du ska visa att du kan välja källor på ett korrekt sätt och att du kan granska en källas tillförlitlighet.
  • Du ska skriva en källförteckning på ett korrekt sätt.
  • Du ska källhänvisa i löpande text.
Eller, som skolverket uttrycker det:
 ”Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.”

 

Vi kommer gå igenom arbetet och samtliga dokument tillsammans, men här hittar du allt material:

En kort presentation över de olika epokerna hittar du HÄR Det kan vara bra att förstå grundtanken i de olika epokerna, det kan hjälpa dig att välja bok.

En bra film om litteraturens historia hittar vi

Denna gång får du lite grann själv välja vilken bok och vilken författare du vill studera. Här hittar du en lista med böcker och författare att välja bland: Klassiska verk efter epoktillhörighet

Du ska skriva en rapport. Så här ska den se ut: Skriv rapport!!