Innehållet i deckaren

När du ska skriva en egen deckare är det också viktigt att du funderar över vissa väsentliga delar först. Några av de punkter som är viktiga att fundera över innan du sätter igång är:

Brottet

r det är en deckare du ska skriva är brottet en av de mest centrala delarna. Tänk ut vad som har hänt! Har något blivit stulet? Har något försvunnit? Har någon blivit kidnappad?

För att få uppslag till ett brott kan du använda dig av en tidning. Bläddra och läs rubrikerna för att se om något hänt som du skulle kunna skapa en berättelse av.

 

Personbeskrivning

När man skriver olika typer av berättelser finns det ofta anledning att beskriva hur någon person är. Det kallas för att man gör en personbeskrivning. Författaren kan beskriva någon utifrån inre och yttre egenskaper samt hur det ser ut runt omkringpersonen.

    •      Med inre egenskaper menar man sådant som att någon är snäll, blyg, envis eller modig.

    •      En yttre egenskap kan vara att någon är rödhårig, solbränd eller av medellängd.

    •      Omkring personen handlar om sådant som hur personen bor, arbetar, hur familjen ser ut, om personen har husdjur eller vad som är hans eller hennes dagliga vanor.

Gestaltning

r du gör en personbeskrivning kan du tänka på att man inte bara behöver beskriva en persons inre och yttre egenskaper utan man kan också beskriva en person genom att påvisa vad personen gör. Detta kallas för att gestalta. I stället för att skriva att någon blev nervös kan du skriva: ”Kalle tittade ner i golvet, han kände hur han blev svettig om händerna och hur hans röst började darra.”

Fördomar

r man gör en personbeskrivning kan man också dra nytta av de fördomar som vi har i allmänhet om människor. Om du berättar om en person som är professor kommer läsaren automatiskt att ha fördomar om hur en professor är och ser ut. Du som författare kan sedan välja om du vill infria dessa fördomar eller göra professorn på ett nytt sätt.

Miljöbeskrivning

En miljöbeskrivningär beskrivningen av den plats där berättelsen utspelar sig. Miljöbeskrivningen är viktig för att fånga stämningen i en berättelse och för att förstärka det du vill förmedla. Vill du skapa en spännande historia kan du använda platsen där berättelsen utspelar sig för att förstärka spänningen genom att beskriva till exempel en mörk lagerbyggnad i hamnen eller ett öde hus i skogen.

r du beskriver miljön ska du arbeta med alla dina fem sinnen. Använd synen, lukten, hörsel, smaken och känseln för att beskriva. Ett exempel: ”Inne i skogen var det mörkt och svalt. Solens strålar kunde inte nå ner till den mjuka mossan som täckte marken. Det luktade jord och det enda som hördes var ett dovt susande i grantopparna.”

Research

De flesta riktiga författare arbetar mycket med research innan själva skrivandet börjar. När man gör research tar man reda på mer om ett ämne genom att läsa på eller besöka en plats.

Anta till exempel att du ska skriva om en stöld på ett konstmuseum. Då besöker du kanske ett sådant museum för att se hur säkerheten fungerar och för att studera hur rummen på museet ser ut. Du kanske också läser på om olika konstverk för att kunna göra din deckare så trovärdig som möjligt.