En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något.

En sats består av flera olika satsdelar, som tillsammans bildar en förståelig kommunikation.

För att få över en tanke eller idé till en annan person, bildar man en sats med hjälp av ord från olika ordklasser. När orden står i satsen och bildar begripliga enheter, kallas de satsdelar.

Man måste välja rätt ord från rätt ordklass för att kunna bilda en korrekt satsdel i meningen.

Vi kommer att gå igenom de olika satsdelarna längre fram på denna kurs.