Den fysiska miljön

Den fysiska miljön är den plats där berättelsens händelser utspelar sig. Den miljö som ofta beskrivs i skönlitteratur är den plats där karaktärerna bor, till exempel huset eller staden där de bor.

Den sociala miljön

Den sociala miljön är inte platsen utan förhållandena på platsen där karaktärerna befinner sig och där de kommer från. De kan ha att göra med om en karaktär är uppvuxen i en rik eller en fattig familj, eller i en religiös eller ateistisk miljö.

Säger något om karaktärerna

Både den fysiska och den sociala miljön används för att säga något om de människor som den berättande texten handlar om. När du arbetar med att analysera en text måste du därför läsa mellan raderna. Miljön ger mer information om karaktärerna, men den behöver inte stå direkt utskrivet.

Till exempel kan meningen ”Mannen tittade ned i sin plånbok och suckade djupt innan han tog fram en tjugolapp” uppfattas på olika sätt beroende på om mannens sociala miljö har beskrivits som fattig eller rik.

Därför kan miljön i en text även finnas med för att ge en känsla av karaktärernas livssituation och personlighet.

Språket i miljöbeskrivningen

Genom att välja vissa ord för att beskriva den fysiska miljön kan du skapa en speciell stämning. Om du till exempel beskriver miljön som kall, förfallen, fuktigeller instängd skapar du en negativ stämning i texten. Om du i stället använder ord med positiv laddning, som vacker, väldoftande eller varm kan du bygga upp en positiv stämning.

Den gestaltande miljöbeskrivningen

När man arbetar med gestaltande miljöbeskrivningar skildrar man miljön i samband med händelserna i den berättande texten. Författaren beskriver miljön genom karaktärernas handlingar. Till exempel kan ett kyligt rum beskrivas på olika sätt. Jämför följande två meningar: ”Fönstret stod öppet trots att det var kallt ute.” och ”Kvinnan ryste till i det kalla vinddraget men lät ändå bli att stänga det öppna fönstret.”

Läsaren kan uppleva den rent beskrivande miljöbeskrivningen som ett avbrott i de händelser som berättelsen handlar om. Den gestaltande miljöbeskrivningen blir däremot en mer naturlig del av händelseförloppet. Den gestaltande miljöbeskrivningen gör texten levande.