Här nedan finns ett antal texter/ filmer. Ni ska i grupp specialisera er på en text, hjälpas åt att sammanfatta, hitta frågor att diskutera, aspekter att lyfta. Därefter ska nya grupper bildas, och var och en av er ska lyfta den text ni är specialister på, och leda en diskussion kring texten och dess tema/ budskap.

Jag bestämmer grupperna och fördelar texterna. Dessa valen har vi: