Följ länken och öva några fraser på QUIZLET.

Öva på their, there, they’re HÄR

Öva på bindeord/ transitionwords HÄR

Öva oregelbundna verb i meningar HÄR

Öva de viktiga småorden HÄR

Fler verkligt bra fraser hittar du HÄR

Ord som har stor bokstav på engelska övar du HÄR