Nedan finner ni frågor som ni ska besvara under läsningens gång.

De första 6 frågorna ska ni diskutera efter att vi läst kapitel 1 och 2. De är ”mellan raderna” frågor, och kan besvaras genom att man plockar information på lite olika ställen i texten. Sådana frågor kräver lite mer av läsaren, men brukar inte vara allt för besvärliga.

De sista 8 frågorna är inte sådana att de kan besvaras vid ett givet tillfälle, utan de bygger på att du har lyssnat aktivt och reflekterat över det du hört, över tid. Det är frågor som ligger ”bortom raden”, och sådana frågor behöver man öva på att besvara.

 1. Vad förväntas av flickorna i byn?
 2. Vad tror du att pojkarna i byn har för uppgifter?
 3. Aschlops ska ge sig iväg. Berätta om hennes resa. Svara t.ex. på frågorna: Var börjar den? Vart är hon på väg? Varför ger hon sig iväg?
 4. Beskriv Aschlops känsla när hon har bytt till sina indiankläder?
 5. Vad är det som gör Aschlop rädd under resan?
 6. Vad är en nahual och vad kan man ha för nytta av den?

 1. Vad hände i San Francisco?
 2. Hur kan man förklara militärens skoningslösa grymhet?
 3. Hur påverkas människor som varit vittne till händelser som massakern i San Francisco. Hur reagerar Aschlop? 
 4. Funderar du någonsin på vad en flykting, som kommer till Sverige, kan ha upplevt av liknande grymheter? Motivera svaret.
 5. Varför är det ovanligt att flickor/kvinnor reser ensamma så som Aschlop gör? Kan du dra paralleller till diskussionen om varför så få kvinnliga flyktingar kommer till länder i Europa/Sverige?
 6. Hur kan det komma sig att Aschlop vågar ge sig av på en livsfarlig vandring helt ensam? Är det på grund av en inre övertygelse/kampvilja/civilkurage?
 7. Varför finns det människor, som sviker och utlämnar sina landsmän till förtryckarna – vad driver dem till det? 
 8. Om du jämför det som står i boken, det som hände under världskrigen finns det några likheter med dagens samhälle? Vilka är likheterna? Vad tycker du om likheterna?