Haiku

Haiku kan påminna om de japanska tuschteckningar som med tre, fyra
penseldrag lyckas få fram en bild som andas, lever…
Det mesta ryms i mellanrummen.

Pauser, kontraster och vändningar är viktiga inslag i formen. Därför arbetar man snarare med fragment och montage än liknelse och metafor.

De regler Nationalencyklopedin nämner avser sådana tekniker: ”Eftersom en haiku vill säga mycket i få ord, har ord och fraser flerbottnad betydelse och följer vissa regler som funnits alltsedan Bashos tid.”

Några av de viktigaste dragen i haikuns form som ska tas upp här är:

  • rytmen- radindelning, stavelser, pauser och deras funktion
  • fokus – gestaltning, sinnesnärvaro, skiftningar och perspektivlekar
  • årstidsmarkörer – form och funktion

 

 

Haiku på ”svenska”:

En haiku består av tre rader med  5 – 7 – 5 stavelser.

Metaforer ska undvikas, istället föredras en konkret beskrivning som väcker en inre bild hos läsaren.

En årstidsmarkör ska finnas med.

 

Haiku på ”japanska”:

Onji – inte stavelser
En vanlig missuppfattning är att haiku skulle bestå av 17 stavelser, fördelade 5 – 7 – 5. Formen är betydligt mer varierande. Japanska haikudiktare räknar inte stavelser utan onji. Det kan gå både en och två onji på en stavelse. Därför går det inte att översätta onji till stavelser.
Två klassiska haiku som innehåller sjutton onji kan innehålla olika många stavelser. Den genomsnittliga stavelsen är längre än en onji, så en del japanska haiku innehåller färre än sjutton stavelser.

Den ursprungliga formen omfattar istället sjutton onji, indelade i tre delar, som oftast skrivs i en rad eller tre. Den första sekvensen ska helst innehålla fem, den andra sju och den sista fem onji. Redan hos de tidiga mästarna finns dock haiku som avviker från detta mönster. Haiku med fler onji än grundformen kallas jiamari, haiku med färre kallas jitarazu. Under 1900-talet har dessa former blivit vanligare. Redan sedan tidigare finns även en variant med 7-7-5 onji.

 

Exempel:

Vinterstormen
blåser små stenar
mot tempelklockan

Buson

Våren flyr,
tappade glasögonen
som var felslipade

Buson

Mitt i vårregnet
lär en liten flicka sin
kattunge dansa.

 

Skriv nu din egna haiku – svenska eller japansk stil!