Gör så här när du analyserar en dikt:

 • Läs högt eller tyst igenom dikten – hör/ känner du någon naturlig rytm i texten? Vill den bli läst på ett visst sätt?
 • Försök efter genomläsning att sammanfatta diktens innehåll/handling med en mening: Dikten handlar om…..(kärlek?makt?kvinnor? Ensamhet?Maktlöshet?)
 • Djupläs nu dikten, och titta främst på formen:
 • Hur är dikten strukturerad? Olika stycken? Olika radlängd? Rubrik, och i så fall är den på något visst sätt?
 • Är dikten skriven på rim? Vilka rader rimmar i så fall? Ger det rytm till dikten eller skapar det orytm?
 • Finns det liknelser i dikten?  ( uttrycks oftast med SOM: flitig som en myra, röd som en ros, mm. Är dessa positiva eller negativa?
 • Finns det metaforer i dikten? (metafor är ju när man för över ett ords betydelse till ett annat ord, och på så sätt ger en ny bild till ordet. Ex Livet resa, stolens rygg, bergets fot) Är dessa positiva eller negativa?
 • Finns besjälning i dikten? (besjälning är när man ger konkreta saker mänskliga egenskaper, ex rummet andades av ångest, lyktorna stirrade tillbaka. Är dessa positiva eller negativa?
 • Djupläs dikten igen, och titta på titta på innehållet nu:
 • Vilken stämning har dikten, tycker du? Sorglig? Glad? Arg? Vilka ord/ rader/ uttryck ger dig den känslan
 • Finns det motsatsord? GLAD står mot LEDSEN, KALL står mot VARM?
 • Finns personer i dikten, och hur är de i så fall? Vilka adjektiv, sinnesstämningar el dyl tillskrivs dem? Tycker författaren om dem eller inte?
 • Finns platser i dikten? Hur är dessa platser i så fall? Trevliga? Otrevliga? Vad är det som får dig att förstå det?
 • Vad vill författaren säga med dikten, tror du? Varför tror du så? Ge minst fyra anledningar.
 • Nu när du analyserat färdigt, läs dikten igen. Förhoppningsvis känns dikten mer färdig, mer hel, denna läsningen. Du har förhoppningsvis gjort den lite mer till din.