Lyssna på avsnitt 6

Diskussionsfrågor – Textkopplingar

Fotot som Nancy hittade i lådan hemma hos Adde ger henne en ledtråd
om var han är. Polisen är dem på spåren. Ska de hinna stoppa Domedagen?

I sista avsnittet avslöjar Niklas inte bara sitt syfte med att bygga upp
Systemet utan att han även har tappat kontrollen över situationen.
• Vem/vilka står bakom Systemet?
• Vad kommer hända nu?
• Vem bär ansvaret för det som händer?
• Vilka paralleller till historien, nutid och fiktion kan göras till Systemet?

Förklara hur ni tänker:

• Vad var egentligen Niklas syfte med att bygga upp Systemet?
• Vad var det han ville uppnå? Vad tänker ni om det?
• Vad menar Adde med att han ”behövde Systemet”?

Niklas är inte ensam om sina erfarenheter av att vara ensam och utsatt.
Hans erfarenheter delas med barn och ungdomar både i den fiktiva världen
och i verkligheten. Detsamma gäller hans behov av bekräftelse och hämnd.
• Vilka kopplingar till böcker och filmer kan ni göra?
• Vilka kopplingar till verkligheten kan ni se?
• Vem bär ansvaret för Niklas erfarenheter och hur skulle de kunna
förebyggas?