Hur man bygger upp en historia

De olika stegen  

1. Få en idé. Om du har en idé som ligger och lurar i bakhuvudet, underbart! Om inte, ”brainstorma” eller gör en ”tankekarta”, eller gör någon av dem andra skapar övningarna som finns på nätet. Du behöver inte göra det till en hel historia än, men du behöver en vag idé. Det kan börja med vad som helst: en mening, ett ansikte, en karaktär eller en situation, bara så länge det är spännande och inspirerar dig.

2. Förvandla din idé till en historia idé. Detta är höjdpunkten i historien. Så hur får du en vag idé om en kvinna med mörka ögon till en hel historia? Först måste du veta att historier handlar om två saker: karaktärer och händelser. Visst finns det andra saker också så som tema, miljö, perspektiv osv, men i varje historias grund finns karaktärer och en konflikt. Låt oss nu återgå till vår mörkögda kvinna. Nu börjar vi med att ställa oss frågor, med målet att skapa en karaktär med en konflikt. Vem är hon? Vad vill hon? Vad står i hennes väg från att få det? När du har en karaktär med någon form av en konflikt, så har du en historia idé. Skriv ner den historien.

3. Förvandla din idé till en handling. Nu kommer den svåra biten. Du har en idé för en handling, men hur förvandlar du det till en hel historia? Det här är vad du ska göra: kom på slutet först.

  • Ja det stämmer, slutet. Får vår mörkögde kvinna sin man? Eller förlorar hon mot den andra, rika kvinnan? Kom på slutet först.

4. Tänk på dina karaktärer. Du har nu en konflikt, du har karaktärer, du har en början och du har ett slut. Om du fortfarande behöver hjälp med att komma på intriger, så behöver du bara tänka på dina karaktärer. Utrusta dem. Ge dem vänner, familj, jobb, bakgrundshistoria, livsförändrande upplevelser, behov och begär.

5. Bygg skelettdelar. Nu när du har dina karaktärer och slutet på historien, vad du gör nu för att bygga skelett delar är helt enkelt att leka ”The Sims”. Du tar dina karaktärer, sätter dem i deras värld och ser på när dem integrerar med varandra. Var noga med att ta anteckningar. Kanske någon av dem får den där stora befordran. Kanske vår mörkögda kvinna deltar i en simtävling med den rika barnungen. Kanske hennes bästa vän får reda på att hon inte har gett upp sin förälskelse.Kom bara på idéer för vad dem skulle kunna göra för att påverkar deras värld, och hur deras värld kan påverka dem.

6. Passa in dina intriger i historiens gång. Här kommer den roliga delen. Historier har fem delar:

  • Introduktion – här presenteras huvudkaraktärens vardag fram till den vändpunk där huvudkaraktären hamnar i en konflikt.
  • Upptrappning – konflikter, strider och hinder som huvudkaraktären möter medan den försöker efterstäva sitt mål. I en tre delad, stigande struktur är oftast den andra intrigen den som är den mättaste delen av historien.
  • Höjdpunkten – Det viktigaste delen! Stunden där allt tycks möjligt eller omöjligt, och karaktären måste välja mellan att satsa på att vinna eller att förlora graciöst. Detta är vändpunkten i historien där konflikterna upplöses.
  • Nedtrappning – hur saker och ting utvecklas efter den avgörande striden, huvudkaraktären vann eller förlorade, alla lösa trådar måste knytas samman och leder till något.
  • Avslut – Balans i världen, livet återgår till det normala igen men på ett annorlunda sätt (eller kanske inte alls så annorlunda) från huvudkaraktärens synvinkel.

7. Placera ut dina potentiella intriger och händelser som du kommit på någonstans i historien och arbeta dig framåt eller bakåt. Ditt slut kommer troligtvis att hamna i nedtrappningen eller i avslutet. Om du inte har höjdpunkten, tänk ut den upplösning som du vill ha, och tänk på den händelse som behövs för att kunna skapa den. Alla saker som leder till den händelsen från början är upptrappningen. Alla saker som resulterar från den händelsen är nedtrappningen. Och alla saker som inte matchar någonstans i dem två kategorierna bör inte vara med alls, så vidare det inte är en sidohändelse.

8. Ändra omkring och omutveckla dina intriger om det behövs. Nu bör du ha en arbetsbar historia. Den kanske inte är invecklad, den kanske inte är bra, men du har tillräckligt att kunna jobba med. När du har bestämt vilka scener som bäst förtydligar kedjereaktionen upp till höjdpunkten, kan du bestämma dig om du vill ändra eller flytta om dem, eller kanske tom ändra utgången. Det är helt ok. Skriva är en utvecklande process, och sånt är aldrig klappat och klart!

Tips

  • Kom ihåg att en intrig är formad efter din karaktärer motivation. Lägg stor vikt vid skapandet av din karaktär innan du börjar planera att lägga in stora händelser i din historia. Om du inte har utvecklat din karaktärs personlighet, hur ska du då veta hur dem ska reagera i vissa intriger som sker i din historia?