Författaren och berättaren

När du läser en text är det lätt att tro att det är författaren som berättar vad som händer, men det är berättaren som ger sitt perspektiv på händelserna i texten. De vanligaste typerna av berättare är förstaperson och tredjeperson. När du ska analysera en text är det viktigt att du tar reda på vem det är som är berättaren i texten.

Förstapersonsperspektiv

I texter skrivna i förstaperson följer läsaren en specifik karaktär, nämligen jaget i berättelsen. Läsaren får uppleva världen genom jagets ögon. Förstapersonsberättaren är synlig i texten. Läsaren kan följa med i jagets känslor och få reda på vad jaget tänker.

Tredjepersonsperspektiv

När författaren använder sig av tredjepersonsperspektiv kan berättarperspektivet vara bundet till en eller flera karaktärer i han-, hon- eller hen-form. Om författaren väljer att låta flera personer vara berättare är det bäst om det inte är för många personer. För många berättare i en historia kan göra det svårt för läsaren att följa med i händelseförloppet.

Författaren kan också använda sig av ett begränsat tredjepersonsperspektiv. Den begränsade tredjepersonsberättaren påminner mycket om förstapersonsberättaren, då texten endast följer den karaktärens perspektiv.

Allvetande berättare

Det finns en sorts berättare som faktiskt vet och kan allt, och det är den allvetande berättaren. Den allvetande berättaren kan förflytta sig i tid och rum och vet vad alla karaktärer tycker och tänker. En allvetande berättare kan kommentera handlingen och vända sig direkt till läsaren, men kan också vara en dold berättare som inte syns alls i texten.

Vad vet berättaren?

De flesta berättartyper vet inte allt som pågår i en text. Förstapersonsberättaren och den begränsade tredjepersonsberättaren vet bara det som berör berättaren själv. Du kan utgå från dig själv: när du går in i ett rum fullt med människor vet du bara vad du själv tänker, inte vad alla andra människor tänker på. På samma sätt kan den begränsade berättaren bara veta vad det egna ”jaget” tänker och känner.

Ett vanligt misstag när man skriver en text är att berättaren vet ”för mycket” utifrån sitt perspektiv. När du skriver en text är det därför viktigt att bestämma vilket perspektiv du skriver utifrån, och sedan hålla dig till det genom hela texten.