Värdera nyheter ur det sociala flödet

 


Under hösten 2017 genomfördes ett forskningsprojekt under namnet Nyhetsvärderaren där gymnasieungdomar över hela landet tillfrågades om hur de läser nyheter. Enligt en studie som Nyhetsvärderarna gjort framgår det att ungdomarna läser mer nyheter från etablerade medier, och är mer källkritiska än vad som kanske framgår i den allmänna debatten. (För den som vill fördjupa sig i studien finns den här: Länk!) Även Aftonbladet har uppmärksammat studien (Länk!) liksom Folkbladet (Länk!) (väldigt bra exempel på referat!!!)

Steg 1
Dela in er i lagom stora grupper, tre till fyra elever per grupp är lagom. Ni måste ha tillgång till era sociala medier via telefon  eller dator.

Steg 2
Gå igenom era digitala kanaler som Facebook, Snapchat, Instagram eller vad ni nu använder. Ur detta flöde ska varje ni ta fram den senaste nyhet som delats. Har två i gruppen samma nyhet väljer någon nästa nyhet. Ni bör alla få med minst en nyhet, gärna fler.

Steg 3
I era grupper värderar ni nu nyheterna ur dessa kriterier:

    • Vem är avsändaren? Vem har publicerat nyheten?
    • Vad är syftet med artikeln? Är det nyhetsrapportering, underhållning eller en åsiktstext?
    • Vilka bevis finns för olika påståenden i nyheten? Hänvisar texten till någon annan källa?
    • Vad säger andra oberoende källor? Finns det andra trovärdiga källor som säger samma sak?

Utifrån detta värderar ni varje nyhet med betygen 1-5 där 1 är ”inte alls trovärdig” och 5 är ”helt trovärdig”.

Steg 4
Ni redovisar därefter era värderingar för klassen. Visa gärna nyheterna på skärmen inför klassen.

 

Steg 5                                                                                                                                                                                                                                Vi försöker som sista steg förstå det vi funnit. Vi börja med nyheter som någon/några grupper tyckte var svåra att kategorisera trovärdigheten på. Varför var det svårt att avgöra om nyheten var trovärdig? Vad kan man göra för att gå vidare i sin undersökning? Finns det en namngiven skribent/utgivare man kan kontakta?

Därefter lyfter vi fram de nyheter som inte ansågs vara trovärdiga. Varför tyckte ni att nyheterna inte var trovärdiga? Var det något särskilt i värderingsfrågorna som nyheten föll på? Håller alla med om värderingen?

Avslutningsvis diskuterar vi de nyheter som ansågs som trovärdiga. Vad är det som gör att en nyhet anses som pålitlig? Vilken/vilka frågor vägde tyngst i värderingen? Håller alla med?

Om de flesta nyheter anses som mer eller mindre trovärdiga, vad beror det på i så fall? Vilken typ fanns det mest av?