I dessa tider använder många Google Translate när man vill få hjälp med ett främmande ord. Hur bra är det egentligen? Här kan vi se hur det kan gå:

 

Vi som arbetar i denna yta vet ju att bab.la är det absolut bästa alternativet när man vill översätta ord och arbeta mot ett bättre lärande, men många, många försöker fortfarande ”fuska” genom att låta google translate översätta åt dig. Men – som vi har pratar om – så måste man ju VERKLIGEN kunna ett språk för att vara säker på att google translate ger rätt svar.

 

  1. Men vad gör man när man undrar över svenska ord? När man vill veta vad ett svenskt ord betyder, vad det kommer ifrån och hur man använder det på ett korrekt sätt?

Jo, man använder följande sida:

  • svenska.se som är SAOLs tredelade, fantastiska digitala ordbok

 

Vill man ännu längre tillbaka i tiden, eller få ännu mer information om ett ord kan man slå upp ord på runeberg.org som ger oss VÄLDIGT UTFÖRLIG information om svenska ords ursprung.

 

    2. Vi ska öva tillsammans hela klassen, du ska öva ensam och du ska också redovisa egna sökningar för några kamrater. Öppna dettaÖvning i att slå i digitala ordböcker DOKUMENToch skriv rätt i det. Kom ihåg att du måste anteckna så att du kan redovisa för några kamrater!

 

Var hädanefter varsam med ditt språk! Slå upp ord på ett korrekt sätt, lär dig nya ord och ANVÄND dessa, berika ditt ordförråd! Och – möter du ord i texter som du inte förstår, och där ovanstående ordlistor inte hjälper dig – Använde dessa:

För övnings skull – slå upp två ord i vardera digitala slangordbok och redovisa för din bänkkamrat!

 

The End!