Att vara kritisk och reflekterande, värderande till det vi läser och hör är viktigare idag än någonsin förr, eftersom vi översköljs av information mest hela tiden. Det är viktigt att snabbt kontrollera om det någon säger eller skriver är sant, om det är att lite på. Det ska vi bland annat öva på nu.

Men det är också viktigt att man själv – i allt man gör – redogör för vilka källor man har använt sig av, hur man har fått reda på något och hur andra kan kontrollera det man påstår. Man måste alltså både VARA källkritisk, men också UNDERLÄTTA för andra att kontrollera ens källor.

Båda dessa förmågor ska vi öva oss på de kommande veckorna.

Vi börjar dock med att titta på en film som undersöker hur någon fejkar sidor på nätet:

Fejkade sidor på nätet – en film från UR

Frågor att besvara till filmen

  1. Vad karaktäriserar en fejksida på nätet?
  2. Vilka syften kan det finnas till fejksidor, fejkskribenter och fejknyheter? Vad vill sidan uppnå? Ge flera förslag.
  3. Hur ska man förhålla sig till nyheter som man tar del av i sina sociala flöden?
  4. Är det okej med fejksidor på nätet? Ta fram argument både för och emot.

Granska några fejksidor

Instruktioner

Arbeta med en kompis. Googla på orden Fejksidor på nätet och arbeta med uppgifterna.

Frågor att besvara

  1. Vilka fejkade nyhetssidor känner du och dina kompisar till?
  2.  Känner ni igen någon av de fejkade sidorna som finns på listorna i ert sökresultat?
  3. Välj två av sajterna och granska dem genom att ta reda på vem eller vilka som ligger bakom sidorna.
  4. Går det att förstå syftet med sidorna? Vill de påverka, skämta eller tjäna pengar? Förklara hur ni tänker.