Analysera en text

Att analysera betyder på ett ungefär att plocka isär något. När du analyserar en text ska du analysera textens delar. Du plockar isär texten och tittar på innehåll, språk och uppbyggnad. Syftet med att analysera de olika delarna är att du då får möjlighet att tolka texten på flera olika sätt. När du har tolkat och analyserat texten får du en djupare förståelse för texten.

Tolka det du läser

Det finns flera sätt att tolka en text. Därför finns det inte bara en enda riktig tolkning. Litterära texter är öppna och kan uppfattas på flera sätt utifrån läsarens egna erfarenheter och synvinkel. Det betyder att du kan tolka en text på ett sätt, medan din kompis kan tolka texten ur en annan vinkel.

Textens budskap

Textens budskap är det som författaren vill säga till läsaren genom texten. Budskapet är det tema eller motiv som texten tar upp. Det är ofta inte bara ett budskap i en text, utan det kan finnas flera olika teman. I vissa texter kan budskapet vara väldigt tydligt, medan andra kräver en djupare analys innan du förstår temat.

En del texter använder också symboler för att förmedla sitt budskap. Om huvudpersonen till exempel äger en korp kan det ha en speciell betydelse. Korpar har använts som symbol för död, intelligens eller olycka. Då måste läsaren känna till symbolen för att budskapet ska gå fram.

 

Tid och miljö

En text står aldrig själv. Den har blivit till i ett sammanhang. Därför kan det vara bra att analysera texten genom att titta på tiden då boken skrevs. Det kan du göra genom att ta reda på fakta om tidsåldern och hur samhället såg ut då.

Ett exempel är äventyrsberättelsen Robinson Crusoe som skrevs av Daniel Defoe under 1700-talet. På den tiden visste inte alla hur världens geografi såg ut och kände inte till så mycket om olika människor i olika länder. Om boken i stället hade skrivits i dag skulle förmodligen historien om mannen som blir strandsatt på en öde ö ha skildrats helt annorlunda.

 

Författaren

Det går också att analysera en text genom författarens liv. Då jämför du författarens privatliv med texten i boken. Det kallas för en biografisk tolkning. Ibland är det lätt att hitta paralleller mellan författarens liv och hens böcker. Dock är det lätt hänt att tolka in för mycket i en biografisk tolkning. Bara för att författaren har varit med om något som liknar det som beskrivs i boken betyder det inte att författaren har upplevt exakt samma sak. Det behöver inte vara författarens personliga åsikter som karaktärerna i boken uttrycker.

Visste du att …

Den fula ankungen kan betraktas som ett slags självbiografi? Författaren H.C. Andersen blev precis som ankungen retad under barndomen. Som vuxen blev han dock berömd för sina sagor. En tydlig koppling mellan text och författare, alltså.

Frågor att ställa när du analyserar en text:

  • Vem är berättaren?
  • Vem är huvudpersonen?
  • Var utspelar sig texten?
  • När utspelar sig texten?
  • Var och när skrevs texten?
  • Vem skrev texten och vem var hen?
  • Finns det något samband mellan tiden, författaren och verket?
  • Vad vill författaren säga med sin text?