DO- KONSTRUKTIONEN I BÅDE NUTID/ DÅTID

 1. Do, does, did

 

TA TEMA PÅ VERB:

 1. Verb som glosa
 2. Verb som glosa 2
 3. Verb som glosa 3

 

 1. Temaformer på verb grundnivå:   Grundnivå 1  Grundnivå 2
 2. Temaformer på verb avancerad: Avancerad 1  Avancerad 2  Avancerad 3   Avancerad 4

 

NYA UPPGIFTER MEN VERB SOM INTE VAR MED I ÅK 7:

 1. VERB I MENINGAR 1
 2. VERB I MENINGAR 2

 

PRONOMEN:

 1. SAMTLIGA POSSESSIVA PRONOMEN

 

ADJEKTIV

 1. Adjektiv komparation
 2. Adjektiv, ordning och betydelse
 3. Adjektiv eller adverb?

 

STAVNING/ SÄRSKILLDA GLOSOR:

 1. Vanliga fel 1: 1 Their/ there/they´re/its/it´s ENSKILT ORD
 2. Vanliga fel 2: 2 Their/ there/they´re/its/it´s HELA MENINGEN