Du ska skriva en faktatext om författaren bakom boken du läste när vi arbetade med resonerande text. För att göra detta behöver du söka upp ett antal källor för att få fram fakta.

Dina källor kan vara både digitala och analoga, både i text och i ljud/ rörlig bild, tänk på det.

  1. Din text ska MINST ha följande rubriker: Uppväxt, författarskap, diskussion, källförteckning. Olika mycket fakta finns att hitta om olika författare, var därför nyfiken på om du kan fler intressanta rubriker att skriva om.Ta hjälp av dessa Frågor att utgår ifrån i ett författarporträtt om du vill.
  2. Redan från första lektionen ska du skriva på din källförteckning. Du kommer inte komma ihåg datum osv vid ett senare tillfälle.
  3. Under rubrik 1 och 2 ska du bara ange fakta, saker du fått reda på. Inga egna åsikter här. Var noga med att dubbelkolla informationen med minst en källa till.
  4. Använd tydliga referatmarkörer när du skriver.
  5. Under rubriken diskussion ska du med dina egna ord och åsikter diskutera det du fått fram under de två tidigare rubrikerna – vilka slutsatser kan du dra? Varför just dom? Vad påverkade?
  6. Kom ihåg att källhänvisa löpande i din text.
  7. Sist i din text sätter du YTTERLIGARE rubrik – Resonemang kring källorna.
  8. Under denna rubrik diskuterar du kring de källor du valt – På vilket sätt var de relevanta för din faktatext, hur resonerar du kring ÄKTA, AKTUELL, SYFTE, BEROENDE OCH TENDENTIÖS/ OTENDENTIÖS? Resonera kring en källa i taget, i tydlig punktform.