Take the tests HERE

Vad betyder de olika nivåerna? Referensramen består av tre olika nivåer, i sin tur indelade i ytterligare sex nivåer med engelska namn:[2]

A – Användare på nybörjarnivå

A1 – Breakthrough
A2 – Waystage
B – Självständig användare

B1 – Threshold (Tröskelnivån)
B2 – Vantage
C – Avancerad användare

C1 – Effective operational proficiency
C2 – Mastery

Ytterligare information hittar du här  och här!

Du hittar andra tester här