Du har säkert läst och hört en hel del sagor när du var mindre, och kanske tycker du fortfarande att en riktigt bra saga kan vara jättemys att lyssna till, eller se som film. Men kanske tillhör sagan först och främst den tidiga barndomen, starten av en människas liv.
Men har du tänkt på att sagan faktiskt är den absolut första berättelseformen, starten på hela världens berättelser? Långt innan böcker och filmer, deckare och dikter, satt över hela världen människor runt lägereldar och berättade sagor för varandra. Samma process måste ha ägt rum på samma sätt, för sagor ser nästan ut på samma sätt över hela världen – talet tre, talet sju, magiska föremål och varelser, onda/ goda, rika/ fattiga – ja, dessa ingredienser finns med i de allra flesta sagor i världen.
Det är en perfekt startpunkt för vårt arbete tillsammans, alltså. Vi kommer gå igenom arbetsprocessen tillsammans, och arbeta ihop och enskilt, men här har du stommen, så att du hela tiden kan återkomma och repetera.