Vad är en dikt?

En dikt (ett poem) är en ganska kort text med t ex rim och rytm eller ord som låter bra när man läser dem högt. Ofta finns det mycket känslor i dikter. 

bunden dikt eller vers rimmar orden. Speciellt i slutet på orden kommer samma ljud igen. Det finns många olika slags bundna dikter. De enklaste kallas grötrim. Här är två exempel: 
 
Mycket läsa gör dig klok.
Därför läs varenda bok. 
 
Jag önskar ingen mandel i min gröt,
men jag kramar gärna en flicka som är söt.
 
fri dikt eller vers är texten radbruten, men behöver inte rimma. 
 
En poet är en person som skriver dikter. Synonym: en diktare.