Här hittar du den länk som vi utgår ifrån på lektionerna när vi pratar om det svenska språkets utveckling. Allt du vill veta och allt vi har pratat om på lektionstid finns på denna tidslinje:

Tidslinje – SVENSK SPRÅKHISTORIA

Undertiden som vi arbetar oss igenom de olika epokerna ska du föra anteckningar. Öppna upp följande språkhistoria tabellblad  som är en tabell över de olika tidsepokerna och skriv direkt i dokumentet.

Du hittar den sammanställning över några stavningsförändringar HÄR