Skrivprocessen:

Varför ska vi ge och få kamratrespons?

Skriv din text.

Kamraten läser din text och du läser kamratens.

Kamraten ger respons på din text. Responsen ska utgå från följande funderingar:

Följer texten genremallen?

Väcker inledningen intresse för fortsatt läsning?

Är slutet ”bra”, dvs logiskt, och sammanfattande?

Finns det ? i texten, alltså saker som är otydliga?

Finns det saker i texten som är onödiga, som kan tas bort?

Finns det något som bör utvecklas för att texten ska bli bättre?

Är texten strukturerad på ett bra och lättläst sätt?

Är styckindelningen korrekt?

Är stavningen korrekt?

Du förbättrar din text efter de råd du fått.

Du lämnar in.