Öppna följande dokument att arbeta med: Etymologisk ordkunskap

Via denna länken når du en ETYMOLOGISK ordbok på nätet: runeberg.org

Tanken är nu att du via ordboken ska söka reda på de olika ordens ursprungsspråk och ungefärlig tid för när det kom in i Svenskan.

Men FÖRST: försök gissa från vilket språk ordet kommer.