Ett annat sätt att ta sig an en text är att skriva frågor till texten. Dessa frågor kan du sedan ta hjälp av för att plugga in innehållet och repetera.
Så här gör du: 
Djupläs texten, ett stycke i taget. Medan du läser ska du skriva 1-5 frågor till varje stycke. Skriv i ditt redan påbörjade dokument.
När du arbetat dig igenom texten, läs då igenom dina frågor: förstår du vad du menar? Behöver du komplettera med fler frågor?
Vi ser en film som förklarar:

Ställ frågor för att förstå texten

Övning:
Återgå till texten om torskfisken. Skriv frågor för hand på papper.