Uppgift: Argumenterande text

Med denna uppgift har du möjlighet att visa att du kan:

 • skriva en argumenterande/övertygande text eller ett debattinlägg, där du påverkar och övertygar din tänkta läsare med hjälp av underbyggda argument, retoriska stilfigurer och träffsäkra passande formuleringar
 • skriva texter med bra flyt, varierat språk, indelning i stycken, regler för stavning samt skiljetecken
 • ge omdömen/kamratrespons på andras texter och bearbeta dina egna texter utifrån den respons du själv får från kompisar och lärare

Du ska skriva en argumenterande/övertygande text eller ett debattinlägg. I din text ska du framföra en åsikt som ska ha stöd av argument.

– Välj ett ämne som du ska argumentera för. Det behöver inte vara din egen åsikt, men det kan kanske vara lättare när du ska hitta argument och övertyga oss andra om den här åsikten.

– Hitta argument genom att ta gärna hjälp av känsloargument, ”plånboksargument”, faktaargument och expertutlåtande… (se de olika argumentgrupperna). Dessa behöver inte vara sanna, men ska låta övertygande!

Tänk på att texten ska innehålla inledning, fördjupning och ett avslut. Det ska vara övertygande och gärna lite humoristiskt. Använd dig av retorsiskafigurer, språkliga knep och lek gärna med ord.

Försök tänka på språk och skrivregler och stavning för att öka din trovärdighet och verka övertygande. Undvik personangrepp och generaliseringar!

Förutsättningar:

 • Din text får vara max 2 A4 sidor (dataskrivna)
 • Innan du lämnar in din text ska minst en kamrat ha läst texten och kommit med kommentarer

 

Förslag på dispositionsmodell:

Inledning

 • Presentera ämnet och ge bakgrunden
 • Väck intresse för din fråga, skapa förtroende.
 • Presentera din tes.

Fördjupning

 • Presentera bakgrund
 • Argument 1 + underbyggnad
 • Argument 2 + underbyggnad
 • Motargument som bemöts
 • Argument 3 + underbyggnad

Avslutning

 • Upprepa tesen + ditt starkaste argument
 • Uppmana till handling
 • Återknyt eventuellt till inledningen
 • Skriv under med namn eller signatur