Lyssna på avsnitt 2

 

Diskussionsfrågor – Inferens

Adde tränar och får bekräftelse av Niklas men tvivlar på gruppens våldsbejakande inslag. Samtidigt sviker familjen och Adde väljer trots allt att gå
djupare in i radikalisering.
Efter två avsnitt börjar Addes och Nancys personligheter klarna. Det gäller
också Nancys pappa Ezras personlighet. Beskriv Adde, Nancy och Ezra.
Berätta om deras relationer och hur de ser på varandra.

• Vad får oss att förstå vidden av deras dysfunktionella relationer?
• Hur beskriver du Adde, Nancy och Ezra?
• Hur beskriver Nancy deras relationer? Vad säger det dig?