Hur ska man kunna minnas det man lyssnar på?

Fram tills nu har du arbetat med olika tekniker vid läsning, men väldigt ofta tar man ju också in fakta genom att lyssna på föreläsningar eller genomgångar. Det är därför viktigt att ha god lyssnarteknik! Detta ska du arbeta med nu!
För att komma ihåg det man hör vid föreläsningar och genomgångar är det viktigt att man är aktiv. Teknikerna är de samma som när man läser, men det är viktigt att man har övat upp tekniken väl, så att man är snabb. Man kan ju inte själv bestämma i vilken takt föreläsaren ska prata, eller hur? Se introduktionsfilmen först, läs sedan igenom uppgiften.

 

Övning:

Se/ lyssna på denna film om det allmänna valet i Sverige. Försök föra anteckningar under tiden. Jämför sedan dina anteckningar med bänkkamratens. Skrev ni ner samma saker? Fick ni med allt. Lyssna tillsammans en gång till kanske, och komplettera era anteckningar.

 

En övning till. Se filmen, ta anteckningar, skriv en sammanfattning utifrån dina anteckningar.