Uppgiften i sammanfattning:
Du ska genomföra en undersökning där du jämför förhållanden i Sverige med förhållanden i Australien.
Du ska förbereda dig genom att skriva en text. Denna text ska inte lämnas in.
Du kommer sedan att i grupp redovisa din undersökning och din jämförelse, lyssna på kamraternas, och tillsammans ska gruppen sammanfatta en slutsats.

Så här formuleras uppgiften i skolverkets kunskapskrav:

”Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.”

 

Du ska alltså skriva en stödtext där du:

  • tar upp saker som du lärt dig när du studerat Australien
  • forska vidare inom ditt valda område
  • jämföra denna information med hur samma sak är i Sverige
  • ge din personliga uppfattning om skillnader/ likheter och diskuterar detta i din text.
  • dra en slutsats

Därefter ska du:

  • förbereda för att BERÄTTA för dina klasskamrater vad du kommit fram till

 

Skrivandet är din förberedelse för din muntliga uppgift. Du ska därefter sitta i grupp om 3-4 elever och mig, redogöra för din undersökning, lyssna på dina kamraters, och sedan sammanfatta det ni kommit fram till, så att en större bild kan ges.

Du kan beröra områden som kultur, geografi, klimat, tradition, historia, politik, skola mm – du väljer själv vilka områden du vill diskutera i din text/ din redovisning. Meddela mig så snart du valt ditt område, så ska jag sätta ihop så givande och varierande grupper som möjligt.