Vad är språkhistoria? Som allting annat har varje språk självklart sin historia. I större eller mindre utsträckning brukar denna också kunna utforskas. Språkhistoria är ett fascinerande ämne, men tillhör inte de lättaste. Genom språket förmedlas den mänskliga kulturen i all sin rikedom. När kulturen utvecklas krävs nya ord och uttryckssätt. Det svenska språket har liksom andra kulturspråk gått igenom starka förändringar, men ju längre tillbaka i tiden vi kommer, desto svårare blir det att studera deras natur och orsak. Källmaterialet blir allt knappare och vid tiden för vår tideräknings början tar det slut. De enda källor vi har är nämligen skrivna dokument och skriften är en jämförelsevis sen uppfinning i människans historia.