Avslutande diskussion i grupper:

Diskutera nedanstående frågor i gruppen, men tänk hela tiden på att er diskussion och er slutsats ska svara på frågan ”Vilka insikter tar vi med oss”? Ni ska kunna redogöra era svar och insikter för klasskamraterna.

• Vad är det som får människor att lockas in i dysfunktionella miljöer och
radikalisering?
• Var ligger ansvaret för att dessa inte ska skapas eller kunna locka till sig
ungdomar?
• Hur ska skolan arbeta för at upptäcka och förebygga så att elever inte
lockas av gängkriminalitet, incelrörelser och radikalisering?
• Vilka situationer på er skola skapar en positiv miljö och vilka situationer
är negativa?
• Vad kan ni i klassen göra för att förebygga så att negativa situationer
inte uppstår?