Från antiken till våra dagar…

Retorik betyder konsten att tala och övertyga. Det är en gammal vetenskap som utvecklades redan under antiken när demokratin föddes. Eftersom all dåtida kommunikation skedde muntligt var det viktigt att kunna tala för sin sak, inte minst politiskt. Ord gav makt, precis som det gör idag. Talekonsten spelade också en viktig roll i domstolen, där man försvarade sig med försvarstal. Några advokater fanns inte. Det var alltså viktigt att prata på ett genomtänkt sätt så att andra trodde på det man hade att säga.

Inom antikens retorik fanns tre sätt att övertyga: ethos, pathos och logos. Man använde sig av alla tre vägarna i sina tal, för att vara så övertygande som möjligt.

Ethos – Talaren ska skapa förtroende hos lyssnaren. Talaren ska visa att han/hon är kompetent, har erfarenhet och är pålitlig genom att använda väl underbyggda argument. Ethos handlar också om att skapa ”vi-känsla”, visa intresse och engagemang för publiken

Logos – betyder ungefär logik. Talaren försöker undervisa och hänvisa till lyssnarens förnuft och intellekt. Talaren jämför, drar slutsatser och hänvisar till fakta.

Pathos – Talaren försöker väcka en stark känsla hos lyssnaren. Talaren kan t ex använda målande beskrivningar och berättelser som väcker medkänsla/ empati.

Alla dessa tre använder vi oss av i olika kombinationer, eller kommer i kontakt med, nästan dagligen, när vi talar till varandra, lyssnar på talare eller ser inslag i media.

Tänk till exempel på en telefonförsäljare som på olika sätt försöker att få dig att lita på honom för att du ska teckna ett abonnemang, eller dina föräldrar som försöker övertala dig att se Spöket Laban på bio bara för att din lillebror skulle bli överlycklig då, eller din lärare som försöker övertala dig att välja det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet bara för att du har bra betyg i matte och no…

Eller tänk om du skulle försöka övertala dina föräldrar att ge dig mer månadspeng, eller att du ska kunna stanna ute lite längre på lördag…

Genom att lära dig använda Ethos, Logos och Pathos kommer du kunna genomskåda telefonförsäljaren nästa gång denne ringer… eller din lärare för den delen… eller övertyga dina föräldrar om saker som känns viktiga för dig!

Ord ger makt!