Lätta hörövningar i nivåer EASY, MEDIUM, DIFFICULT hittar du HÄR

Ännu fler nivågrupperade hörförståelseuppgifter hittar du HÄR

Korta hörtexter med arbetsuppgifter hittar du HÄR

Sagor och andra texter på engelska hittar du här:

Educational Stories

Lite längre, en aning svårare hörövningar hittar du HÄR