Positiv spiral och trygghetsbehov avgörande

Forskare: Därför älskar vi deckare

Sedan 70-talet har antalet utgivna deckare ökat drastiskt och nu är 60 procent av böckerna på topplistorna deckare, jämfört med mindre än 10 procent på 70-talet.

Men varför är vi då så besatta av att läsa kriminalromaner? Det finns flera orsaker som samverkar, menar litteratursociologen Karl Berglund, som försökt kartlägga just orsaker till kriminalgenrens framgångar.

– Man kan ju dela upp det i två huvudorsaker. Själva deckargenren har vuxit och breddat sitt innehåll och då har det blivit en positiv spiral där alltfler författare också sökt sig till genren. Sedan finns det ett rent litterärt svar också. Kriminalromaner är tydligt mallade berättelser om ond bråd död, men de ger samtidigt också en trygghet i att man vet att historien kommer att ordna upp sig. Det finns en trygghetsskapande effekt i det här.

Vi älskar helt enkelt den trygghet som kriminalromanerna ger oss. De skapar en känsla av att det går att bringa ordning även i en värld av hemska våldsamheter.