Vi ska göra en textanalys tillsammans, så att du sedan kan göra en egen analys av valfri novell.

  1. Öppna och läs texten: Pälsen
  2. Öppna ett tomt dokument där du kan skriva in din analys, innan jag visar dig min. Vi gör analysen tillsammans, steg för steg.
  3. Här hittar du min analys, den som jag kommer visa under lektionstid. Den kan du titta tillbaka på när du gör din egna textanalysanalys: ANALYS – Pälsen av Söderberg
  4. Här hittar du noveller online: svenskanoveller. På sidan kan du välja olika kategorier och också söka på författare.
  5. Här hittar du analysschema  att följa när du skriver din analys. Ladda ner dokumentet till din dator och skriv direkt i det, så vet du säkert att du får med dig samtliga delar.