Välj ett av exemplen nedan och skriv en kort text. Lämna in i TEAMS.

A – Penlingen mellan hopp och förtvivlan vad gäller kärlek. En del saker pekar på att det finns någonting mellan Maja och Albin, medans annat pekar på motsatsen. Hämta exempel från texten som visar på båda delarna, beskriv eller citera. Förklara hur Maja tänker och varför.

B – Betydelsen av att få förtroende för någon (kompis eller vuxen) som man kan anförtro sig åt, delge sina funderingar och hemligheter är jätteviktig. Särskilt tydligt blir det i kapitel 42 och 43. På vilket sätt blir människorna omkring Maja viktiga? Vilka? Vad gör de för att hon ska övervinna sina rädslor? Hitta citat och exempel från texten och förklara/ motivera dina tankar.

C – Att få bekräftelse efter en svår uppgift, utmaning eller period kan ha väldigt stor betydelse. Majas pappas beröm sitter långt inne. Varför är det så svårt för Majas pappa att prata om Majas rädslor? Hur påverkas Maja när väl berömmet kommer? Vad tänker du om detta? Hitta citat och exempel från texten. Motivera och förklara dina tankar.