Vi samlar positiva och negativa ord tillsammans på ANSWERGARDEN: Följ denna länk.

 

Välj därefter SJU ord från detta gemensamma ordmoln. Välj sju ord som ”du går igång på” blanda positiva och negativa eller renodla, och välj bara positiva eller bara negativa.

Skriv en dikt! Använd dina SJU ord, och skriv dessa i VERSALER, i fetstil  eller i kursiv stil, eller i en annan färg. Blanda så klart med andra ord, för att få ihop en text, men dessa skriver du med annan, valfri texttyp, i svart.  Det viktiga är alltså att vi tydligt kan utläsa vilka dina valda ord är.

Maila till mig.