Vi ska läsa en text gemensamt, och tillsammans hitta de olika delarna som är genretypiska för argumenterande texter. Texten handlar om att vi inte ska ba betyg i skolan. Vilken är författarens tes? Vilka är huvudargumenten och vilken lösning föreslås? Argumentrande text mot betyg

 

Här hittar du ytterligare en text som du kan arbeta med. Texten har också ett facit längst ner på sidan:

Läs texten Arbetsmiljön i skolan kan bli mycket bättre. Besvara sedan följande Frågor till Arbetsmiljön i skolan kan bli mycket bättre. Jämför dina svar med bänkkamratens.

(facit till frågorna: FACIT till Arbetsmiljön….