Uppgift 1:

Vi ska tillsammans i klassen döpa bokens 62 kapitel, och skriva ner namnen på en tavla i klassrummet. På sä sätt blir det nog lättare att komma ihåg vad de olika kapitlen handlar om.

 

Uppgift 2:

Öppna dokumenten nedan och besvara frågorna direkt i dokumentet. Dokumentet ska lämnas in i TEAMS.

De första frågorna är till kapitel 1-4

Därefter finns det frågor till kapitel 15-34

Sist finns frågor till kapitel 35-62

 

Du besvarar frågorna själv, i skrift. Vi ska därefter ha boksamtal och diskutera våra tankar och reflektioner.