Så här gör du:
En mindmap, eller tankekarta som det också kallas, följer alltid samma mönster, så att man utan svårigheter kan följa med i alla tankekartor man gör eller möter. Syftet med en takekarta är att ge en visuell bild över ett område.
Du börjar i mitten, med ett ord eller en bild som talar om vad tankekartan ska handla om. Du drar sedan streck utifrån mitten, med start uppe i högra hörnet, ungefär „klockan 1“. Här skriver du en huvudrubrik, eller ritar en bild. Information som hör ihop med denna huvudrubrik lägger du nu runt omkring denna, som underrubriker.
Ju längre ut i kanten du kommer, desto mer på detaljnivå är du. Tankekartan avslutas längst upp till vänster, ungefär „klockan 11“.
Återgå till texten om torskfisken och gör en mindmap. Du hittar texten här: torsk