Vi ser en film tillsammans:

 

Så här gör du:
Djupläs texten, ett stycke i taget. Medan du läser ska du skriva stödord i ett separat dokument. Begränsa dina ord till så få som möjligt. Stödord är faktaord, de mest informationstäta orden i texten. Det kan vara årtal, eller „artbestämmelser“ ( ex: däggdjur, romaner, vegitabilisk, mm) eller exempelvis funktioner, allt beroende på området du ska lära dig. Viktigt är att inte skriva för många ord, utan hitta just denna textens nyckelord.
När du arbetat dig igenom texten, läs då igenom dina stödord: Förstår du själv vad du menar? Behöver du komplettera med fler ord?
Skriv nu en sammanfattning utifrån dina stödord. Fick du med allt det viktiga? Förstår du mer nu än du gjorde innan?
Övning:
Återgå till texten om torskfisken och ta ut stödord. Skriv sedan en sammanfattning och jämför denna med originaltexten. Du hittar texten här, om du har tappat bort den: torsk