Presentera en bok!

  1. Bokens titel, författare, utgivningsår?
  2. Genre? (Motivera vilken genre/vilka genrer du tycker boken tillhör.)
  3. Beskriv huvudpersonen/-personerna. (Ta med både inre och yttre egenskaper.)
  4. Handling/referat? (/Vad handlar boken om? Ta från början t.o.m. slutet. Du måste inte berätta exakt hur boken slutar, bara man får en bild av boken som helhet och även vad du tyckte om boken. Gör inte referatet allt för långt, berätta det som är mest väsentligt i handlingen.)
  5. Vad kan du säga om språket? (Vardagligt, ungdomligt, gammaldags? Många repliker, berättande text..?)
  6. Tema/motiv? (Om du med endast några enskilda ord skulle beskriva vilket tema boken handlar om, vad skulle du säga? Exempel på vanliga teman är olycklig kärlek, hat, avundsjuka, skuld, kärlek…)
  7. Egna tankar om boken? (Vad var bra/dåligt? Saknade du något? Gjorde något dig irriterad? Har du läst liknande böcker – vilka? Och så vidare…)
  8. Skapa en powerpoint eller liknande, för att visualisera och förstärka ditt budskap.

 

Var väl förberedd och tänk på att också vara publikvänlig. Du skall berätta det du vet. Det är mycket intressantare att lyssna till någon som berättar än någon som läser från ett pappersark.