Presentera en bok!

  1. Bokens titel, författare, utgivningsår?
  2. Genre? (Motivera vilken genre/vilka genrer du tycker boken tillhör.)
  3. Beskriv huvudpersonen/-personerna. (Ta med både inre och yttre egenskaper.)
  4. Handling/referat? (/Vad handlar boken om? Ta från början t.o.m. slutet. Du måste inte berätta exakt hur boken slutar, bara man får en bild av boken som helhet och även vad du tyckte om boken. Gör inte referatet allt för långt, berätta det som är mest väsentligt i handlingen.)
  5. Vad kan du säga om språket? (Vardagligt, ungdomligt, gammaldags? Många repliker, berättande text..?)
  6. Tema/motiv? (Om du med endast några enskilda ord skulle beskriva vilket tema boken handlar om, vad skulle du säga? Exempel på vanliga teman är olycklig kärlek, hat, avundsjuka, skuld, kärlek…)
  7. Egna tankar om boken? (Vad var bra/dåligt? Saknade du något? Gjorde något dig irriterad? Har du läst liknande böcker – vilka? Och så vidare…)
  8. Skapa en powerpoint eller liknande, för att visualisera och förstärka ditt budskap.

 

Var väl förberedd och tänk på att också vara publikvänlig. Du skall berätta det du vet. Det är mycket intressantare att lyssna till någon som berättar än någon som läser från ett pappersark.

Dessa kunskapskrav gäller:

Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dvs: Hur väl du presenterar/ refererar bokens innehåll och genretillhörighet. Om du kan säga något om liknande texter i jämförelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dvs: Hur du uppfattar och presenterar bokens budskap och tema.
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dvs: Om du kan resonera kring texten i relation till författaren och tiden då den skrev. Finns samband? Alltså, Varför skrev just denna författaren, just denna boken, just då?
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang. Dvs: Du kan planera och genomföra en muntlig presentation som är bra strukturerad och är förståelig för dina kamrater. Din presentation har visuellt stöd som stärker budskapet.