Man behöver ha koll på vad det är för en text man ska skriva, så att man inte bryter mot genrenstypiska regler och drag.

Fakta och åsikter

När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och åsikter – det är på något sätt utgångspunkten, grundkunskapen.

I en tidning finns följande textgenre, och som ni ser så skrivs inte alla texter av journalister:

  • Journalister skriver faktatexter (notiser, artiklar och reportage) och åsiktstexter (ledare, krönikor, kåserier och recensioner).
  • Läsare skriver insändare och debattartiklar.
  • Experter, opinionsbildare och politiker skriver debattartiklar.
  1. Den som skriver nyhetstexter är reporter och rapporterar vad han/hon sett och hört. Det blir ett nyhetsreferat, i dagligt tal en artikel. Andras åsikter kommer till tals men inte de egna. Finns det delade meningar så redovisas alla.
  2. Den som skriver en ledare, en krönika eller en insändare, producerar egna åsikter. Då är det fritt fram att redovisa sina åsikter, men om man vill att någon ska ta dem på allvar så bör de ju vara väl underbyggda. Att bygga upp välgrundade resonemang i sina åsiktstexter ger dem kvalité!

Vi gör en övning för att ha koll på vad som är fakta och vad som är åsikt:

En övning: Vad är fakta och vad är åsikter?

   Fakta      Åsikter
 Stockholm är Sveriges huvudstad.
 Stockholm är Sveriges vackraste stad.
 I Sverige bor det ca 9 miljoner människor.
 Sverige är en demokrati.
 Skåne är Sveriges trevligaste landskap.
Jag hatar skolmaten.
 Skolmaten är gratis i Sverige.

Här är ett exempel på en bra nyhetsartikel: nyhetsartikel exempeltext

Här är en övning på skillnaden mellan berättande text och artikeltext: Artikeltext – hur gör man

Nu ska du skriva en nyhetsartikel:

Vi kan välja ett litet, litet avsnitt Fallet Alma Diaz, och skriva en tidningsartikel kring den. Din artikel ska inte vara så jättelång.

Låtsas att du är reportern som undersöker vad som hänt och nu ska skriva en artikel till tidningen. Tänk på att ha med de journalistiska frågorna VAD, VEM, NÄR, VAR, HUR, VARFÖR.

All viktig information hittar du här på sidan och du kan gå tillbaka till informationen närhelst du behöver.

Hur skriver man då en bra tidningsartikel? Det kan du se om du öppnar upp följande, kortfattade,  dokument: Tidningsartikel

Klassövning: Några rubriker som gick fel:tidningsrubriker1