Du ska nu skriva en resonerande text. I en resonerande text ska man alltså väga för och emot, belysa olika sidor  av en fråga, men ändå komma fram till en slutsats som stöds av den bevisning du ger.

Din text ska bestå av fyra delar.

  1. Genomgång av olika källor. Här refererar du till olika texter och författare som har med ditt ämne att göra. Välj texter och författare som belyser frågan från olika håll. I denna del får du bara referera, dvs ange vad andra säger i ämnet. Dina egna tankar ska inte stå här. Kom ihåg att hela tiden källhänvisa i din text.
  2. Diskussion kring dina källor. Här lyfter du fram olika texter och tankar som du tagit upp i del 1, och värderar dessa utifrån dina egna tankar. Kanske tycker du att någonting låter klokt? Då skriver du det här, och talar också om VARFÖR du tycker att det är klokt. Kanske låter någonting lite konstigt? Slå skriver du det, och talar om VARFÖR det låter konstigt.
  3. Här ger du kort och gott din slutsats. Efter att du läst en massa och diskuterat en massa – vad är din åsikt? Skriv den här. ”Jag tror att…” Detta stycke blir alltså rätt kort.
  4. Källförteckning. Kom ihåg att skriva din källförteckning hela tiden, varje källa du slår upp klistrar du genast  in här.

Lycka till, och kom ihåg – detta är ganska kul, egentligen!