Skriv en resonerande text. Följ genremallen. Du får max skriva 2 sidor.