Vi ska öva lite lässtrategier!

 • Läs novellen som du hittar  HÄR. Det är en skräcknovell enligt beskrivningen – vi ska se om du håller med.
 • Svara skriftligt på nedanstående frågor :
 • Frågor till novellen
  1. Vad tyckte du om texten? Beskriv kortfattat din läsupplevelse.2. Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen kortfattat.

  3. När utspelar sig handlingen? Vilka tidsmarkörer finns? Ge exempel från novellen.

  4. Var utspelar sig novellen? Vilka platsmarkörer finns? Ge exempel från novellen.

  5. Vem/vilka handlar novellen om? Hur beskrivs de? Vad får du veta om dem? Välj tre karaktärer.

  6. En novell kan inledas på olika sätt. Den kan exempelvis inledas
  a) in media res, alltså mitt i handlingen
  b) kronologiskt, alltså börjar med dag 1, sen gå vidare till dag 2 o.s.v.
  c) med slutet
  Hur inleds denna novell? Förklara och ge exempel från texten.

  7. Vilken är novellens vändpunkt? När förstår vi att det bara kan gå åt ett håll? Förklara hur du tänker.

  8. Denna novell kan sägas ha ett öppet slut. Med “öppet slut” menas att läsaren själv får tänka sig en fortsättning. Man lämnas lite “mitt i” berättelsen.
  a) Vad tycker du om slutet i denna novell? Är det bra eller dåligt? Motivera!
  b) Vad tror du kommer hända sen? Skriv kortfattat.

  9. Novellens titel är Slut på läsåret. Varför tror du att novellen har fått denna titel?

  10. Är detta en skräckberättelse? Vad tycker du? Motivera ditt svar. Ge gärna exempel från novellen.