Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa trygga och ansvarstagande medmänniskor. Ljuddramat Hotellet är en spännande och engagerande skräckberättelse om gränslösa nollningar, mobbing och psykisk ohälsa.

  1. Ni kommer nu att delas in i diskussionsgrupper. Diskutera de fyra frågorna nedan. En av er skriver ner vad ni kommer fram till.
  2. Ni redovisar inför de andra grupperna vad ni kommit fram till.
  3. Vi har en debatt kring era tankar och åsikter.

 

  • Vad är det som får människor att begå gränsöverskridande handlingar?
  • Hur ska skolan arbeta förebyggande för att situationer som gränslösa nollningar, mobbing och psykisk ohälsa inte uppstår?
  • Vilka situationer på er skola skapar en positiv miljö och vilka situationer är negativa?
  • Vad kan ni i klassen göra för att förebygga så att negativa situationer inte uppstår?