Att ha en bra och effektiv studieteknik är jätteviktigt. Om man vet HUR man ska läsa, lyssna och arbeta för att lära sig bäst, kan man bli mer effektiv och lära sig mer på kortare tid. Man kan också bättre se till att det man lär sig sitter.

I denna del får du testa på lite olika sätt att ta ut fakta ur en text, hur man kan träna upp sitt minne och hur man på ett korrekt och säkert sätt arbetar på nätet. När du har arbetat igenom de olika delarna av denna cirkel vet du förhoppningsvis lite mer om hur just du kan arbeta på ett bra sätt för maximal inlärning – så att du får tid över till annat!