Lyssna på avsnitt 3

Diskussionsfrågor – Textkoppling

Gruppen gör en resa. De lär sig hantera vapen, slakta djur och blir allt mer
skoningslösa. På en nattklubb i Milano genomförs ett attentat och Adde
inser vad Systemet egentligen går ut på.
Det är under fältarbetet som Ragnar Lodbroks världsbild blir mer och mer
tydlig för gruppen.
• Vad är det Ragnar vill?
• Vilka kopplingar till historien och nutid gör du?
• Vad anser ni om Ragnars världsbild?