Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare. Samtidigt som vi har tillgång till större mängder information än någonsin tidigare är också mycket av den information vi hittar vinklad eller rent felaktig. Ibland handlar det om omedveten ryktesspridning, ibland om bedräglig marknadsföring och ibland om politiskt motiverad desinformation.

Begrepp som ”alternativ sanning” är nya begrepp, som ger oss en inblick i hur viktigt det är att vi kontrollerar information vi läser eller hör. Men hur ska man göra och tänka? Det ska vi öva på nu:

Vi börjar med att se en film som förklarar: