Enligt Harvard systemet vilket är den modell som Göteborgs Universitet förespråkar och de flesta skolor runt Göteborg:

Öppna länken här så går vi igenom den tillsammans. Du kan hela tiden återvända till denna sida för att se hur man gör.

 

 

Enligt Oxford systemet (som också kallas fotnotsystemet): 

Öppna länken här! så går vi igenom den tillsammans.